Politic

Ultimele modificări făcute în Codul Civil al Republicii Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Proiectul Legii privind modernizarea Codului civil și a cadrului conex, elaborat de Ministerul Justiției, a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Proiectul este promovat în cadrul implementării Direcțiilor strategice de acțiune în sectorul judiciar (cunoscută și ca ”Mica Reformă a Justiției”), anunțate la începutul anului curent, și prevede ajustarea Codului civil la legislația Uniunii Europene și la practica internațională în domeniu.

De asemenea, vor fi eliminate contradicțiile între normele juridice și dublările de reglementare, prin abrogarea și recodificarea legilor care au același obiect. Astfel, legislația civilă va deveni mai exactă și mai previzibilă. Principalele modificări se referă la:

a)  garanții suplimentare acordate consumatorilor și persoanelor vulnerabile;

b)  ajustarea terminologiei la cea folosită în legislaţia Uniunii Europene şi a altor state ale căror limbi oficiale sunt limbi romanice ;

c)  revizuirea regimului clauzelor contractuale, a termenelor de prescripție, a valabilității contractelor și a limitelor libertății contractuale;

d) revizuirea drepturilor personalităţii şi a limitelor acestora;

e)  prevederi noi privind patrimoniul și moștenirea

f)  responsabilizarea administratorilor persoanelor juridice de drept privat;

g)  stabilirea caracterului constitutiv al registrelor de publicitate, care în prezent au doar un caracter declarativ.

Proiectul a fost consultat public cu toți factorii interesați, în conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional.  În cadrul procesului de avizare au fost recepționate peste 400 de propuneri sau critici concrete privind proiectul, inclusiv de la mediul de afaceri. Toate au fost luate în considerație în procesul de definitivare a proiectului.

Menționăm că este prima revizuire integrală a Codului civil după adoptarea acestuia în 2003 și este rezultatul unui efort consistent desfășurat pe parcursul a peste patru ani, cu implicarea unui număr semnificativ de experți, practicieni și reprezentanți ai mediului academic. Proiectul Legii privind modernizarea Codului civil și a cadrului conex urmează a fi transmis Parlamentului pentru adoptare.

loading...

Comments are closed.