Un expert de la Fundația Soros a prezentat conceptul reutilizării sociale ale bunurilor infracționale

Radu Nicolae, expert la Fundația Soros în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, prevenirea și combaterea corupției, a prezentat conceptul reutilizării sociale ale bunurilor infracționale, cu participarea lui Serghei Carapunarlî, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și Pavel Calpajiu, șeful direcției de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate. În conceptul prezentat de Radu Nicolae este vorba despre utilizarea bunurilor confiscate de instanțe în scopuri sociale, spre exemplu unele imobile ar putea fi folosite de instituții sociale – centre de zi, centre sociale etc.

„Reutilizarea socială a bunurilor infracționale este o modalitate corectă de utilizare a banilor proveniți din infracțiuni. De regulă, în urma crimelor mari, suferă, în special, persoanele defavorizate și este corect ca de bunurile confiscate de instanțe să beneficieze cei mai vulnerabili”, a spus Daniela Vidaicu, directoarea executivă a Fundației Soros Moldova.

Până în prezent, în Moldova a fost un singur caz de reutilizare a bunurilor infracționale – banii confiscați de autoritățile Marii Britanii de la Luca Filat, fiul fostului prim-ministru, au fost folosiți pentru finanțarea activității a sute de asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități. Această inițiativă a fost implementată de Keystone Moldova, cu suportul Fundației. Ludmila Malcoci, directoarea executivă a Keystone Moldova a descris procesul prin care au fost valorificați banii transmiși de autoritățile britanice și cum au fost asigurate schimbările pozitive de lungă durată în întreg sistemul asistenților personali.

„Reutilizarea socială este unul dintre obiectivele-cheie ale procesului de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Ele nu pot fi atinse decât în condițiile în care mecanismul de confiscare penală este funcțional și toți sunt pregătiți să își asume responsabilitatea să utilizeze aceste active în beneficiul cetățenilor”, a concluzionat Radu Nicolae.

Pe lângă un mecanism funcțional de confiscare penală, este esențial să avem proiecte de reutilizare socială cu implicarea societății civile, care să includă un plan clar de utilizare a fondurilor, mecanisme de monitorizare a progresului proiectelor și de raportare a rezultatelor, precum și mecanisme pentru asigurarea durabilității. În mod evident, este necesară alocarea unor resurse financiare suficiente pentru buna funcționare a acestor mecanisme.

Raportul de analiză privind oportunitatea reutilizării sociale a activelor confiscate în procesul penal în Republica Moldova este publicat aici.

Total
0
Shares
Total
0
Share