Un fost angajat al Ministerului de Afaceri Interne a fost depistat de ANI cu avere nejustificată

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-funcționar public cu statut special din cadrul MAI prin care s-a stabilit o diferență substanțială, în mărime de 298 713,79 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de acesta și membrii familiei sale, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi, pentru perioada 01.08.2016 – 31.12.2019.

ANI va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

De asemenea, inspectorul de integritate a stabilit existența unei diferențe vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către fostul funcționar și membrii familiei sale în mărime totală de 453 803,35 lei pentru perioada 2012 – 31.07.2016.

Persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita o funcție publică și de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare. Aceasta va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share