Potrivit art.136 din Constituție, Curtea Constituțională este alcătuită din șase judecători, numiți pentru un mandat de șase ani. Doi judecători sunt numiți de parlament, doi de guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

La 18 aprilie 2013 este numit prin hotărîre de Parlament în funcția de Procuror General al Republicii Moldova, pentru un mandat constituțional de 5 ani. La 26 februarie 2016 a demisionat din funcție, în fața plenului Parlamentului Republicii Moldova, mulțumind deputaților pentru adoptarea cu o zi înainte a noii Legi cu privire la Procuratură, menită să reformeze și modernizeze instituția.

Corneliu Gurin deține gradul superior de calificare în serviciul public – “Сonsilier de stat al Republicii Moldova de clasa I”, obținut în 2003 și gradul suprem de clasificare în organele Procuraturii – “Consilier juridic de stat de rangul I”, obținut în 2013.

Din anul 2005, Corneliu Gurin a început activitatea sa în ONG-uri. Cel mai cunoscut din acestea a fost ADEPT, condus de către Igor Boțan, unul din ideologii Platformei Demnitate și Adevăr.

În decembrie 2009 este desemnat membru al Comisiei pentru reformă constituțională a Republicii Moldova, iar din 2011 participă la ședințele Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept.

Deține licență de avocat. Posedă experiență de colaborare cu diverse organizații internaționale, inclusiv Consiliul Europei, UE, OSCE, UNDP, UNHCR s.a.