Un funcționar din cadrul MAI a fost depistat cu o avere nejustificată de peste 200 mii lei

Procedura de control a Autorității Naționale de Integritate (ANI), în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul MAI și membrilor familiei sale, a stabilit o avere cu caracter nejustificat în mărime de 236 205 lei rezultată din diferența substanțială între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 04.05.2023-10.05.2023.

Persoana supusă controlului nu a prezentat punctul său de vedere, acte justificative și nu s-a folosit de dreptul de a lua cunoștință cu materialele dosarului de control.

Inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

Din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data rămânerii definitive a actului de constatare, funcționarului îi vor fi încetate raporturile de muncă.

Acesta va fi decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică și de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa anumite funcții.

Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.

Total
0
Shares
Total
0
Share