Alte știri

Un funcționar din cadrul Primăriei capitalei nu a declarat unele venituri și bunuri. A fost sesizată Procuratura Generală

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele unui subiect al declarării din cadrul Secției control și evidența plăților a Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei municipiului Chișinău.

În baza unei sesizări, pe numele acestuia a fost pornită o procedură de control a averii în luna mai 2020. În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit încălcări a regimului juridic de declararea a averii, inclusiv și de ordin penal. Mai exact, analizându-se declarațiile de avere și a omis să completeze informațiile despre venitul în mărime de aproximativ 9000 lei, ridicat sub formă de îndemnizație pentru creșterea copilului, dar și suma de 10 mii de lei, rezultată din înstrăinarea automobilului de model Toyota Corolla.

La fel, inspectorul de integritate a mai identificat faptul că subiectul vizat nu a  declarat bunuri imobile locative, inclusiv bunul imobil deținut cu drept de folosință, unde are înregistrată viza de reședință, situat în centrul capitalei. În declarația de avere și interese personale anuală din 2017, acesta nu a inclus datele complete despre autoturismul Toyota Corolla și împrumutul bănesc în mărime de 80 de mii lei contractat de la o firmă de împrumuturi. Din anul 2016 până în anul 2019, funcționarul nu a indicat datele despre  cele 528 de acțiuni deținute în cadrul unui fond de investiții. Suplimentar, funcționarul nu și-a declarat calitatea de membru în cadrul unei firme de împrumuturi, și cea de co-fondator la un SRL a soției, unde are o cotă  parte de 25%, din mai 2014.

Subiectul a avut dreptul de a prezenta punctat explicațiile sale asupra celor constatate de către inspectorul de integritate, însă acesta fie a evitat să se expună pe anumite constatări sau a formulat argumente superficiale.

Astfel,  inspectorul de integritate a transmis cauza către Procuratura Generală, deoarece asupra subiectului planează suspiciuni rezonabile privind comiterea unei infracțiuni ce cade sub incidența Codului Penal.

Totodată, dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, acesta a fost obligat să rectifice toate declarațiile de avere și interese personale pentru anii vizați, în termen de  30 de zile.

loading...

Comments are closed.