Actual

Un inspector vamal a fost atenționat de ANI

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal. Procedura de control a fost demarată în ianuarie 2022, în baza unei sesizări. În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că în august 2020, fiul funcționarului vamal s-a angajat în calitate de declarant vamal în cadrul unui SRL, care înregistrează o activitate de broker vamal.

Funcționarul vamal activează în Biroul Vamal Centru din 2018. Legea specială din domeniul vamal prevede expres că nu poate fi angajată în calitate de funcționar vamal şi nu se poate afla în exercițiul funcțiunii persoana: care este soţul/soţia, ruda ori afinul de gradul I sau II al unei persoane fizice afiliate unei persoane juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal.

Fiul funcționarului vamal a activat în acest SRL timp de un an și jumătate, după care și-a încetat raporturile de muncă. În situația data, funcționarul vamal era obligat ca în termen de 30 de zile să-și informeze angajatorul despre restricția în raport cu fiul său. În cadrul aceluiaș termen trebuia să-și soluționeze starea de restricții, prin demisia funcționarului sau a fiului din funcțiile deținute.

În punctul de vedere oferit, funcționarul vamal a confirmat faptul că știa despre prevederea legală privind restricțiile în funcția sa, însă nu a știut cum să procedeze în asemenea situație.

Deoarece, funcționarul vamal este la prima abatere de la legislația specială a ANI, inspectorul de integritate a decis să-i aplice o atenționare. În cazul în care, funcționarul vamal va înregistra o altă încălcare pe unul dintre regimurile juridice ale ANI, acesta ar putea risca interdicții.

loading...

Comments are closed.