Actual

Un viceprimar de municipiu, un șef de spital raional și un ex-director de institut, în vizorul ANI pentru admiterea conflictelor de interese

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) informează că, Inspectoratul de Integritate a emis acte de constatare în care au fost stabilite încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Viceprimarul municipiului Comrat, Șeful Spitalului Raional Telenești și fostul director al Institutului de Pedologie Agrochimie și Protecția Solului ”Nicolae Dimo”. Doar doi subiecți au contestat actele emise de Autoritate.

În anul 2018, viceprimarul municipiului Comrat a participat la luarea deciziei și semnarea unor acte administrative/juridice în privința cumnatei sale. Mai exact, în februarie 2018, Consiliul municipal Comrat a expus la licitație vânzarea/arendarea unui teren cu titlul de proprietate publică, situat în orașul Comrat. Ulterior, cumnata viceprimarul după ce a participat la această licitație, în timp ce viceprimarul avea și calitatea de preșdinte al Comisiei de licitație, a primit în arendă terenul licitat. Viceprimarul de Comrat a semnat în privința acesteia două acte – procesul verbal privind rezultatele licitării de transmitere în arendă în beneficiul cumnatei al terenului respectiv dar și decizia comisiei de licitație cu privire la aprobarea proceselor verbale aferente acestei proceduri. Subiectul a contestat actul emis de ANI, iar Autoritatea avut câștig de cauză în prima instanță.

Un alt conflict de interese, a fost admis de Șeful Spitalului Raional Telenești. În cazul dat, subiectul s-a aflat în conflict de interese cu soția sa, în perioada 2010 -2018, angajată fiind în calitate de șef de secție terapie, precum și cu un program flexibil de medic în cadrul secției de boli interne. În privința sa, directorul spitalului a emis și semnat mai multe ordine, fără ca să soluționeze situațiile privind conflctele de interese cu soția sa. Subiectul a contestat actul emis de ANI, care se află în procedură la Curtea Supremă de Justiție.

La fel și fostul Director al Institutului de Pedologie Agrochimie și Protecția Solului ”Nicolae Dimo” s-a aflat în conflict de interese cu soția, care era angajată în cadrul instituției pe care o conducea. Deși, aceasta s-a angajat în instituție înaintea căsătoriei celor doi, subiectul, în calitate de conducător al instituției și cea de soț, în 2018 și 2019, a semnat acte administrative pe numele acesteia, care au căzut sub incidența regimului juridic al conflictelor de interese. Pe acest caz nu s-a înregistrat nicio cerere de constestare a actului, prin urmare decizia inspectorului de integritate se va aplica imediat, conform dispozitivului actului de constatare.

În toate cele trei cazuri, inspectorul de integritate a decis că subiecții declarării vizați au admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, fapt pentru care riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică timp de 3 ani, urmând să fie incluși și în Registrul Interdicțiilor.

loading...

Comments are closed.