Actual

Uniunea Europeană susține proiectele de eficientizare a activității Serviciului Vamal

Pinterest LinkedIn Tumblr

Directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan, a avut o primă întrevedere cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova – Gintautas Baranauskas, șef adjunct pentru cooperare, Boris Filipov, manager de programe pentru dezvoltare economică și Rosario de Blasio, Înaltul consilier al UE în domeniul vamal și fiscal, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele cooperării vamale între Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și necesitățile de asistență pentru continuarea consolidării capacităților instituționale ale Serviciului Vamal.

Implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv a celor referitoare la Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător constituie un obiectiv primordial pentru autoritatea vamală. Astfel, unul din subiectele întrevederii l-a constituit derularea acțiunilor privind recunoașterea mutuală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a Agenților Economici Autorizați (AEO). În vederea realizării acestui obiectiv, Serviciul Vamal dezvoltă, cu sprijinul Misiunii Înalților Consilieri ai UE, un sistem complex de schimb de date pentru recunoașterea reciprocă a operatorilor economici autorizați între RM și UE.

Se preconizează că aceasta va accelera procesul de vămuire, reducând astfel întârzierile la frontieră și facilitând comerțul, în același timp, contribuind la prevenirea și combaterea contrabandei și a altor fraude vamale. Noul sistem de schimb de date între autoritățile vamale ale statelor membre ale UE și Republica Moldova va aduce țara la etapa finală înainte de semnarea Acordului – etapele anterioare cuprinzând, în mare parte, aproximarea legislației naționale.

Agenda ședinței a cuprins discuții și pe marginea Proiectului de dezvoltare a softului Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), care urmează a fi implementat cu asistența UE în cooperare cu Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), fiind accentuat rolul important al subdiviziunii IT în dezvoltarea infrastructurii vamale informaționale și necesitatea consolidării capacităților acesteia.

De asemenea, armonizarea cadrului legal și a procedurilor de control cu cele comunitare reprezintă un angajament asumat de Republica Moldova. În acest sens, reprezentanții Serviciului Vamal au anunțat în cadrul întrevederii că este în proces de elaborare proiectul regulamentului de punere în aplicare a noului Cod Vamal, aprobat în lectură finală la 24 august curent și care va intra în vigoare în anul 2023.

Alte subiecte abordate au vizat construcția unui terminal vamal, dezvoltarea și implementarea Ghișeului Unic, digitalizarea și simplificarea procedurilor vamale, prevenirea actelor de corupție și combaterea fraudelor vamale.

La finalul ședinței, conducerea Serviciului Vamal a mulțumit reprezentanților UE pentru sprijinul consecvent acordat autorității vamale, care este realizat prin diverse proiecte de asistență cu investiții în infrastructură și sisteme informaționale, precizând că respectivele proiecte contribuie semnificativ la eficientizarea activității și alinierii la normele europene.

loading...

Comments are closed.