USAID colaborează cu instituțiile moldovenești din domeniul energetic

USAID, prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA), colaborează cu instituțiile cheie din sectorul energetic pentru a avansa reformarea sectorului și a consolida securitatea energetică.

Recent, reprezentanții Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE) au participat la o masă rotundă alături de experții proiectului MESA, în cadrul căreia au fost discutate progresele, realizate cu suportul MESA, în armonizarea actelor normative de reglementare cu legislația UE, avansarea integrării piețelor de energie din Moldova cu cele regionale, dar și fortificarea capacităților instituționale ale autorității de reglementare. De asemenea, au fost discutate prioritățile de colaborare pentru anul 2024, având în vedere eforturile Republicii Moldova în liberalizarea pieței de energie.

Pe parcursul anilor 2022 – 2023, MESA și ANRE au colaborat intens pentru a elabora și ajusta legislația națională care reglementează transportarea, stocarea și aprovizionarea cu gaze naturale, inclusiv încheierea tranzacțiilor pe piața angro a gazelor naturale. La fel, echipa ANRE a beneficiat de o serie de sesiuni de instruire privind monitorizarea piețelor de energie electrică și gaze naturale, organizate de MESA cu atragerea experților internaționali. Instruirile au avut loc cu scopul de a consolida cunoștințele și capacitățile instituționale ale ANRE în legătură cu implementarea acquis-ului comunitar al energiei, dar și de a împărtăși cele mai bune practici ale statelor membre UE privind monitorizarea piețelor de energie.

USAID, prin intermediul Programului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA), va continua colaborarea strânsă cu ANRE, care are un rol cheie în avansarea reformelor din sectoarele energeticii și dezvoltarea piețelor de energie din Republica Moldova, astfel contribuind la dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic și a economiei țării în general.

Total
0
Shares
Total
0
Share