Social

Viorica Dumbrăveanu a prezentat rezultatele țării noastre în asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități

Pinterest LinkedIn Tumblr

Republica Moldova a făcut pași importanți și a realizat progrese semnificative în asigurarea respectării drepturilor omului și  asigurării egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi. Despre acest lucru a vorbit ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în contextul Zilei Internaționale a Democrației, cebrată astăzi, 15 septembrie.

În cadrul ședinței Consiliului național pentru drepturile omului, Viorica Dumbrăveanu a prezentat rezultatele țării noastre în asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și a recomandărilor Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW), precum și planul de implementare.

Odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Republica Moldova a înregistrat progrese în ceea ce privește incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități:

  • A fost adoptată Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
  • Au fost reglementate și dezvoltate diferite tipuri de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (Casa comunitară, Locuința protejată, Asistență personală, Echipa mobilă, Respiro, Plasament familial pentru adulți, Asistență telefonică gratuită, Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, etc.);
  • A fost aprobat Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, Programul național de dezinstituționalizare și Planurile de transformare a instituțiilor rezidențiale, pentru anii 2018-2026;
  • Au fost majorate alocațiile sociale, valorizate și indexate pensiile de dizabilitate;
  • Au fost probate prevederi pentru subvenționarea angajatorilor care creează sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și îmbunătățit accesul la serviciile de ocupare, începând cu anul 2019;
  • A fost aprobat mecanismul de acordare a facilităților la importul mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, precum și a scutirilor la taxa pentru folosirea drumurilor, ș.a.

Potrivit ministrului Sănătății, eforturi consolidate au fost depuse și în domeniul prevenirii violenței în familie și asigurării egalității de gen. Republica Moldova a fost revizuită în cadrul celei de-a 75-a sesiune a Comitetului ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), iar în urma recomandărilor prescrise urmează să fie implementatemăsuri pentru accelerarea accesului egal a femeilor la funcțiile publice, educație și angajare în câmpul muncii, dezvoltarea programelor de protecție a femeilor din mediul rural și continuarea activităților de sporire a gradului de conștientizare a populației cu privire la drepturile femeilor în societate.

Citește și: Mesajul Vioricăi Dumbrăveanu după demisia lui Furtună

loading...

Comments are closed.