Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi vor fi judecați de același judecător, după ce instanța a respins cererea procurorului

La 21 mai 2024, judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a examinat cererea de recuzare a judecătorului Gheorghe Balan, înaintată de către acuzatorul de stat în cauza penală de acuzare a lui Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi și a dispus respingerea acesteia.

Motivele ce au stat la baza înaintării cererii de recuzare a judecătorului sunt observarea de către acuzatorii de stat a unei escaladări treptate a poziției părtinitoare a judecătorului Gheorghe Balan față de inculpații Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi pe întreg parcursul judecării cauzei penale, culminând cu ”reluarea” la 03 mai 2024, a cercetării judecătorești pe marginea cererii părții apărării de încetare a procesului penal.

De menționat că, cercetarea judecătorească nu a fost finalizată, până la moment fiind audiați doar 4 martori din lista probelor acuzării. Or, anterior a fost stabilită ordinea cercetării judecătorești prin care inițial urmau a fi cercetate probele din partea acuzării după care probele din partea apărării.

În context, la 26 februarie 2024, de către avocatul în interesele lui Anatolie Blonschi a fost depusă o cerere, prin care s-a solicitat constatarea încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale inculpatului la emiterea unor acte procesuale din cadrul urmăririi penale și declararea nulității tuturor actelor lovite de nulitate. Cererea respectivă a fost examinată în cadrul ședinței de judecată din 29 februarie 2024, iar judecătorul a amânat pronunțarea pe marginea respectivei cereri pentru data de 03 mai 2024, anulînd 3 ședințe de judecată stabilite anterior de comun acord cu participanții la proces pentru luna martie.

Prin încheierea din 03 mai 2024, instanța de judecată a reluat cercetarea judecătorească pe marginea cererii părții apărării, motivînd că urmează a fi concretizat inclusiv, dacă solicitarea respectivă se referă și în privința inculpatului Vladimir Andronachi.

Relevant este faptul că, în acest sens anterior de către magistrat a fost examinată o cerere asemănătoare în interesele lui Vladimir Andronachi, care a fost respinsă prin încheierea din 17 iulie 2023 (având aceleași temeiuri de fapt și de drept).

Totodată, pe parcursul judecării cauzei penale, de către partea acuzării au fost stabilite și alte circumstanțe, care în ansamblu pun la îndoială imparțialitatea judecătorului, reflectate în soluțiile adoptate în cadrul procesului penal și anume: soluția instanței de judecată de examinare a cauzei penale în ședință închisă (încheierea din 19 mai 2023); de respingere a demersului procurorului privind examinarea cauzei penale în ședință publică (încheierea din 16 iunie 2023); de respingere a demersului procurorului privind dispunerea indivizibilității cauzelor penale și transmiterea cauzei penale spre conexare (încheierea din 11 iulie 2023) și de respingere a demersului procurorului privind continuarea examinării în ședință judiciară publică a cauzei penale (încheierea din 25 ianuarie 2024).

Deși, acuzatorii de stat au prezentat argumente suficiente care pun la îndoială rezonabilă imparțialitatea judecătorului Gheorghe Balan, instanța a respins cererea de recuzare a acestuia, ca fiind neîntemeiată, aceasta nefiind susceptibilă de a fi atacată.

Total
0
Shares
Total
0
Share