Votat: Moldova va prelua controlul asupra activelor de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale și țiței din sudul țării

Guvernul va prelua controlul asupra activelor de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale și țiței din sudul țării. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de deputați în două lecturi.

Astfel, zăcămintele de hidrocarburi (zăcământul de gaze naturale „Victorovca” din raionul Cantemir și zăcământul de petrol/țiței „Văleni” din raionul Cahul) vor reveni în proprietatea statului, ca urmare a încetării dreptului de folosință a hidrocarburilor de către Compania „Redeco” L.T.D. din SUA, preluat ulterior de către compania „Valiexchimp”.

Urmează a fi transmise în administrarea Agenției Proprietății Publice drepturile patrimoniale asupra edificiilor, instalațiilor, materialelor, bunurilor mobile/imobile, antrenate în procesul tehnologic de exploatare a zăcămintelor. Dreptul de exploatare a zăcămintelor subterane va fi acordat Întreprinderii de Stat Expediția Hidro-Geologică din Moldova „EHGeoM”. Totodată, documentația geologică și tehnică de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi, pașapoartele sondelor, rapoartele săptămânale privind exploatarea sondelor vor fi transmise de la compania „Valiexchimp” către Ministerul Mediului, și anume Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale.

De menționat că, anterior, o comisie parlamentară de anchetă a investigat modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului. În baza constărilor, Comisia a recomandat Guvernului preluarea resurselor naturale la balanța statului și instituirea administrării provizorii a statului asupra procesului de extragere a acestora.

Total
0
Shares
Total
0
Share