Zilele concediului de odihnă anual nefolosite timp de 2 ani vor fi considerate stinse

În cazul în care salariatul, din motive justificative, nu va putea efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul va fi obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de cel mult 2 ani începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. Zilele concediului de odihnă anual nefolosite după expirarea termenului indicat se vor considera stinse. Această propunere se regăsește într-un proiect de lege prin care se propune modificarea și completarea Codului muncii.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a anunțat că nu susține și se pronunță împotriva propunerii privind completarea art. 118 din Codului muncii cu alin. (41). Despre aceasta se arată într-un aviz al CNSM, expediat recent în adresa Cancelariei de Stat.

Potrivit sindicaliștilor, prevederile actuale ale art. 118 din Codul muncii sunt clare și conforme cu normele internaționale la care Republica Moldova este parte, iar nota informativă la proiectul de lege în vederea completării art. 118 din Codul muncii cu alin. (41), nu se bazează pe cazuri sau situații concrete, provocate de aplicarea justă a prevederilor în vigoare ale art. 118 din Codul muncii.

”Consecințele neglijării dispoziției alin. (1) al art. 118 din Codul muncii, nicidecum nu pot motiva necesitatea stabilirii unor condiții, pentru a lipsi salariatul de dreptul la concediul de odihnă anual. Adoptarea completării art. 118 din Codul muncii cu alin. (41), va avea drept urmare, crearea unor contradicții sau incompatibilități ale legislației naționale cu standardele internaționale în domeniul muncii, ratificate de Republica Moldova, care garantează tuturor salariaților dreptul la un concediu de odihnă anual plătit. Nu în ultimul rând, adoptarea propunerii date va oferi posibilități legale de aplicare abuzivă a acestei norme, de angajator”, se mai spune în avizul emis de CNSM.

Sindicaliștii adaugă că propunerea privind completarea art. 118 din Codului muncii a fost criticată sub aspect de neclaritate și neconformitate cu normele internaționale și constituționale, nu doar de sindicate, ci de majoritatea autorităților/instituțiilor interesate, de la care s-a solicitat prezentarea avizelor/expertizelor.

”Propunerea respectivă vădit afectează două drepturi fundamentale ale salariatului, și anume, dreptul la concediul de odihnă anual, care nu poate fi doar declarat, ci utilizat în mod real (faptic) pentru refacerea forței de muncă și dreptul la indemnizație pentru perioada concediului de odihnă anual, care se va considera stins, din cauza abuzului și/sau neglijenței angajatorului”, menționează CNSM.

Total
0
Shares
Total
0
Share