Actual

ANC România a publicat un nou Regulament privind programarea online pentru depunerea cererilor de cetățenie

Pinterest LinkedIn Tumblr

Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă adoptarea unor măsuri care să permită autorităţii publice să intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, în considerarea necesităţii instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenţei unei situaţii de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită, a unor mecanisme care să protejeze, în mod adecvat şi cu prioritate, drepturile convenţionale, unionale şi constituţionale la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii şi având în vedere obligaţia instituită de Legea fundamentală în sarcina statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice a cetăţenilor, Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a adoptat și a publicat un nou Regulament privind programarea online pentru depunerea cererilor de cetățenie.

Anunțul privind adoptarea noului document a fost făcut pe parcursul zilei de ieri, 26 octombrie 2020.

Susținătorii Platformei DA o acuză pe Maia Sandu că răspândește informații FALSE prin ziarele electorale tipărite pe banii cetățenilor

Regulamentul integral poate fi consultat direct pe site-ul cetatenie.just.ro

Pentru persoanele care solicită redobândirea cetățeniei române în temeiul art.11, ANC comunicăm următoarele reguli noi:

ART. 7 Accesul petenților, pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie din București și la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași, și Suceava, se face exclusiv în baza programărilor online pe site-ul ANC http://cetatenie.just.ro, rubrica Programare online, depunere dosar.

ART. 8 (1) La sediul ANC București se vor putea depune maxim 200 de programări online / zi, în fiecare zi de luni și miercuri, în intervalul orar 08.30-15.00;

(2) La Biroul Teritorial Galați – maxim 80 de programări online / zi, în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00; 

(3) La Biroul Teritorial Iași – maxim 120 de programări online / zi, în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00;

(4) La Biroul Teritorial Suceava – maxim 120 de programări online / zi, în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00.

(5) Numărul de locuri disponibile programării online zilnice se poate modifica temporar (în situația unor concedii de odihnă, medicale, sau alte tipuri de concedii, delegări, detașări), în funcție de numărul angajaților care își desfășoară efectiv activitatea în fiecare birou în parte, dar și în funcție de evoluția epidemiologică la nivel național și internațional în contextul general al pandemiei de COVID-19.

ART. 9 (1) Selectarea biroului și programarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 11  din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC http://cetatenie.just.ro  rubrica  Programare online, depunere dosar.

(2) O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, la unul dintre birourile disponibile.

(3) Fiecare programare corespunde unei singure persoane, programarea conținând datele de identificare ale mai multor persoane nu va fi validată.

(4) Programarea efectuată prin selectarea altui articol de lege, în raport cu cel în baza căruia se va depune cererea privind cetăţenia română va fi anulată, fiind necesară o nouă programare.

(5) Programările efectuate prin intermediul poștei, prin e-mail, fax sau telefonic, nu sunt acceptate.

ART. 10 (1) Pentru validarea unei programări, este obligatorie completarea câmpurilor Nume, Email, Telefon, Data programării, Nume și prenume, Adresa, Data nașterii ale formularului de înregistrare, după cum urmează:

a) În câmpul Nume se completează numele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

b) În câmpul Email se completează adresa de e-mail validă la care va putea fi primită corespondența;

c) În câmpul Telefon se completează un număr de telefon valid al persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

d) În câmpul Data se selectează data la care persoana se va prezenta în vederea depunerii dosarului;

e) În câmpul Nume și prenume se completează numele și prenumele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

f) În câmpul Adresa se completează adresa de domiciliu completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

g) În câmpul Data nașterii se completează data nașterii completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română.

(2) Completarea incorectă a acestor câmpuri, precum și neconcordanțele dintre datele înscrise în formularul de înregistrare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării.

(3) Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe site-ul ANC în acest sens.

ART.11 Solicitările de programare vor fi validate dacă sunt înaintate cu cel puţin 24 de ore înainte de data efectivă a depunerii dosarului. Pentru solicitările de programare expediate cu mai puţin de 24 de ore înainte de data solicitată pentru depunerea dosarului, Biroului înregistrare cereri pentru cetăţenia română va comunica petentului o dată ulterioară la care se va prezenta pentru depunere.

Maia Sandu a distrus Blocul ACUM și are o încăpăținare pionerească ”Doar eu”, susține un fruntaș al PPDA

loading...

Comments are closed.