Actual

ATENȚIE // Precizările Serviciului Vamal pentru persoanele care intenționează să traverseze frontiera cu bani

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pornind de la faptul că sunt frecvente cazurile când persoanele fizice rezidente și nerezidente încearcă să transporte valută în mod ilicit, nerespectând procedura legală, Serviciul Vamal reamintește persoanelor fizice rezidente și nerezidente care intenționează să introducă și/sau să scoată din țară valori valutare, drepturile și obligațiile care urmează a fi respectate la trecerea frontierei vamale.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Potrivit principiilor generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligațiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă națională, sunt stabilite prin Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008 (capitolul III).

Astfel, potrivit reglementărilor Legii nr. 62/2008, persoanele fizice rezidente și nerezidente, au dreptul de a introduce în Republica Moldova nelimitat numerar în monedă națională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină, cu condiția respectării prevederilor ce se impun.

Totodată, potrivit acelorași reglementări, persoanele fizice rezidente și nerezidente au dreptul de a scoate din Republica Moldova numerar în monedă națională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10 000 de euro (sau echivalentul lor), însă sumă care nu va depăși 50 000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, cu condiția respectării prevederilor ce se impun.

Prin urmare, persoanele fizice rezidente şi nerezidente sunt obligate să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova în următoarele cazuri:
– la introducerea în/scoaterea* din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină, dacă suma totală a acestora depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie;
– la introducerea în/scoaterea* din Republica Moldova a valorilor mobiliare şi a instrumentelor de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină), dacă suma totală a acestora depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.
(* pentru suma ce depășește 10000 euro, posesorul va fi obligat să prezinte organului vamal unul din următoarele documente confirmative aferente sumei: 1. actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova; şi/sau 2. permisiunile pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, eliberate de băncile licențiate, şi/sau a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, eliberate de Banca Națională a Moldovei).

În același timp, persoanele fizice rezidente și nerezidente, au dreptul să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova la introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină, a valorilor mobiliare şi a instrumentelor de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină) dacă suma totală a acestora nu depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

Subsidiar, Serviciul Vamal, informează că, nu se admite introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină în bagajul neînsoțit de către persoana fizică.

loading...

Comments are closed.