Actual

Avocatul Poporului a prezentat raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Moldova în anul 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

În contextul realizării funcției de control parlamentar, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, în temeiul Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Comisia drepturile omului și relații interetnice a audiat Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

La audieri au participat Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor internaționale, organizațiilor societății civile, precum și altor părți interesate.

Raportul reprezintă o evaluare independentă complexă la nivel național privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și reflectă opinia Oficiului Avocatului Poporului cu privire la evoluțiile și/sau involuțiile constatate în anul 2021.

Documentul face referire la constatările din Raportul alternativ prezentat Consiliului ONU pentru drepturile omului de către Oficiul Avocatului Poporului în anul 2021, în contextul celui de-al treilea ciclu al Evaluării Periodice Universale.

Membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice au adresat mai multe întrebări reprezentaților autorităților statului, reieșind din carențele depistate de Avocatul Poporului, din concluziile și recomandările cuprinse în Raport.

Audierile publice au fost apreciate de către participanți ca o platformă eficientă de cooperare interinstituțională, menită să asigure îndeplinirea recomandărilor formulate în Raportul Avocatului Poporului de către ministere și alte instituții subordonate Guvernului.

Totodată, ca urmare a audierilor publice parlamentare, va fi stabilit un mecanism specific de coordonare a procesului și de raportate Comisiei drepturile omului și relații interetnice a realizărilor în procesul de implementare a recomandărilor.

Comisia a aprobat o decizie care cuprinde un șir de recomandări judicioase, ce vor fi remise în adresa Guvernului și a autorităților responsabile, cu solicitarea de a implementa recomandările Avocatului Poporului, ce rezultă din constatările Instituției Naționale pentru Protecția Drepturilor Omului și de a întreprinde acțiunile ce se impun pentru înlăturarea carențelor depistate.

Potrivit Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), Raportul anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova este audiat în ședința plenară a Parlamentului în termen de 60 de zile de la data prezentării. Avocatului Poporului i se pot adresa întrebări referitoare la activitatea sa ori la raportul prezentat. În urma audierii raportului, Parlamentul adoptă o hotărâre.

loading...

Comments are closed.