Actualitate

Cele mai bune practici internaționale în aplicarea restricțiilor post-angajare, prezentate în cadrul unor atelierele organizate de CNA și PNUD

Pinterest LinkedIn Tumblr

Angajați ai CNA, precum și alți 50 de reprezentanți ai autorităților publice și companiilor private au participat, în perioada 10-12 noiembrie, la trei ateliere despre aplicarea și respectarea de către autoritățile publice și sectorul privat a restricțiilor post-angajare (pantuflaj) în baza celor mai bune practici internaționale. Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

În cadrul atelierelor, cu participarea expertului internațional în domeniul conformității anticorupție Matthew H.Murray, au fost prezentate și discutate unele soluții pentru implementarea regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea agenţilor publici în sectorul privat, valabile pentru cadrul legal și instituțional din Republica Moldova.

Conform chestionarelor aplicate în cadrul atelierelor, 9 din 10 participanți consideră că sunt necesare mecanisme suplimentare pentru raportarea/declararea pantuflajului de către agenții publici și au propus mai multe soluții care ar putea fi implementate, precum semnarea unui angajament de către fiecare agent public, eliberarea unui certificat pentru evitarea pantuflajului în următoarea instituție unde intenționează să se angajeze persoana, care să permită inclusiv monitorizarea din partea societății civile. Alți participanți au declarat că trebuie constituite în „fiecare entitate publică mecanisme de control şi monitorizare a prevederilor cu referire la ofertele ce parvin după eliberarea/concedierea din funcție” sau că „este necesară precizarea obligațiunilor de raportare/declarare a pantuflajului în raport cu practica existentă, şi anume, constituirea unui sistem informaţional unic privind istoria raporturilor de muncă/serviciu ale agenţilor publici, inclusiv pentru a informa posibilii angajatori despre anumite aspecte de restricționare în domeniu” sau „subiectul trebuie să fie sistematizat într-un Regulament comun sau într-o hotărâre de Guvern privind verificarea și controlul respectării regimului juridic ale restricțiilor și limitărilor post angajare, precum și a reglementărilor instituționale interne în acest sens”.

Participanții au venit cu mai multe constatări și sugestii pentru îmbunătățirea mecanismului de aplicare a acestei politici de integritate: „Cadrul legal general este aprobat. Urmează să fie aprobate unele norme de implementare a normelor generale. Dacă e să vorbim despre instituirea unor sancțiuni, atunci se poate examina oportunitatea stabilirii de contravenții și atribuirea în competența unei autorități publice a atribuției de constatare și examinare a acestor contravenții. La fel, se poate merge și pe sancțiuni disciplinare aplicate de către angajator, spre exemplu de cel privat în cazul constatării că angajatul nou nu a respectat prevederile legale privind pantuflajul”, „Sunt necesare reglementări care să detalieze mecanismul de aplicare a pantuflajului. Totodată, sa fie lărgit cercul de subiecți.”, „Aplicarea sanctiunilor”. „Este necesar de revizuit art.24 din Legea 82/2017 și de clarificat mai multe aspecte precum și de elaborat legislația secundară (Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului) privind implementarea prevederilor legii. Regulamentul respectiv urmează să prevadă și care sunt acțiunile și responsabilitățile tuturor actorilor implicați în implementarea și respectarea prevederilor art.24 din Legea nr.82/2017, să fie clar delimitat în cadrul legal cine se face responsabil pentru supravegherea respectării acestor norme; de elaborat un Ghid pentru agenții publici care să conțină mecanismele de implementare a acestor prevederi”. Alți participanți au declarat că „fiecare autoritate trebuie să-și stabilească propriile sale mecanisme” sau că ar putea fi suficiente „mai multe instruiri la subiect”.

Reprezentanții sectorului privat au menționat că pentru a asigura respectarea regimului pantuflajului în companiile lor „Ar fi necesară elaborarea unui ghid pentru sectorul privat pentru a ajuta companiile să respecte articolul 24 și 38 din Legea integrității din 2017” și mai puțini au declarat că ar fi eficientă „Verificarea dacă angajații care pleacă dintr-o instituție publică pentru a se alătura companiei au respectat articolul 24 al Legii integrității”.

Citește și: Un fost ministru al Educației a fost ales rector al Universității de Stat din Moldova

loading...

Comments are closed.