Instituțiile nu vor mai solicita documente suplimentare, dacă datele sunt disponibile în format electronic

Prestatorii de servicii publice nu vor mai solicita diverse tipuri de documente suplimentare de la cetățeni sau reprezentanți ai mediului de afaceri, dacă datele conținute în acestea sunt disponibile în resurse informaționale și pot fi furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va propune spre aprobare plenului Parlamentului un proiect de modificare a unor acte normative.

Este vorba despre documente precum certificatul privind lipsa datoriilor, extrasul din registrul bunurilor imobile, extrasul din contul persoanei asigurate social etc. Acest lucru va fi aplicabil pentru cazurile în care informațiile au fost anterior colectate în format electronic și sunt disponibile spre a fi accesate de către toți prestatorii de servicii.

Proiectul propune optimizarea serviciilor publice în următoarele domenii: bunuri imobile, construcții și urbanism, documentare, finanțe, impozite și taxe, prestații sociale, sănătate și transport.

Informația va putea fi utilizată atât de către instituțiile care dispun de un sistem informațional, cât și de către cei care nu dispun de un sistem informațional propriu și în acest context pot utiliza interfața oferită de platforma de interoperabilitate pentru a accesa aceste date și a le utiliza în procesul de lucru.

”Prin conectare la resursele informaționale de stat și organizarea schimbului de date pentru preluarea datelor necesare în procesul de prestare a serviciilor, instituțiile vor avea posibilitatea de a optimiza modul de interacțiune cu cetățenii, vizitatorii Republicii Moldova și mediul de afaceri, de a spori calitatea și operativitatea deciziilor luate în contextul prestării serviciilor, precum și nu în ultimul rând de a crea premisele pentru fluidizarea, automatizarea proceselor operaționale și funcționale, toate având drept efect final servicii orientate spre cetățean, mărirea ofertei de servicii electronice”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Refuzul neîntemeiat al furnizorului de date de a asigura disponibilitatea datelor și de a furniza date prin intermediul platformei de interoperabilitate, inclusiv prin invocarea în scopul refuzului a informațiilor sau datelor eronate, neautentice sau incomplete, va fi sancționat cu amendă de până la 1 000 de lei aplicată persoanei fizice, de până la 2 500 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere și de până la 5 000 de lei aplicată persoanei juridice.

Legea ar urma să intre în vigoare la 1 iunie 2021.

Citește și: Împuternicirile de reprezentare vor putea fi acordate din orice colț al lumii prin intermediul MPower

Total
0
Shares
Total
0
Share