Oficial

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2020, aprobând indicatorii generali ai acestuia, transmite Telegraph.md

Potrivit proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2020, veniturile acestuia vor însuma 44 136 mil. lei, cu o majorare de 8,6% față de 2019 (rectificat), datorită creșterii preconizate a veniturilor din impozite și taxe.

Cheltuielile bugetului de stat vor constitui 51 551,9 mil. lei, cu 11,2% mai mult față de 2019. Protecția socială, învățământul, ocrotirea sănătății sunt primele trei grupe cu cele mai mari volume de cheltuieli în structura cheltuielilor bugetului de stat.

Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2020 se va solda cu un deficit în sumă de 7 415,3 mil. lei. Pentru finanțarea deficitului bugetar vor fi utilizate resurse atât externe, cât și interne.

Proiectul a fost elaborat în baza prognozei dezvoltării economiei în 2020-2022 și obiectivelor politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Totodată, proiectul se bazează pe prioritățile care derivă din Programul de activitate a Guvernului, Acordul de Asociere cu UE, alte angajamente asumate față de partenerii de dezvoltare.

La baza construcției bugetare au stat principiile unității, universalității, balansării, previzibilității și sustenabilității, performanței și transparenței.

Principalele măsuri de politici pe care este construit proiectul bugetului se referă la continuarea reformelor structurale economice și sociale, extinderea autonomiei financiare locale, creșterea salariilor pentru majoritatea angajaților bugetari, implementarea programelor de asistență socială a populației cu venituri mici.

La elaborarea proiectului bugetului de stat pentru 2020 au fost utilizați indicatorii macroeconomici precum creșterea reală a PIB cu 3,8%, inflația – 5,7%, creșterea salariului nominal mediu lunar cu 8,7% și a fondului de remunerare a muncii – cu 8,5%.

Citește și: Omul de afaceri Vaja Jhashi vorbește în EXCLUSIVITATE despre relațiile cu Vlad Plahotniuc

loading...

Comments are closed.