PPDA a prezentat raportul vizitei la București

În urma vizitei la București, delegația PPDA și-a publicat raportul de activitate din cadrul întrevederilor din țara vecină, transmite Telegraph.md

Delegația Platformei DA, compusă din deputați și consilieri municipali, a avut o serie de întâlniri cu decidenți ai statului român la invitația partenerului politic al Platformei DA în cadrul Partidului Popular European – Partidul Național Liberal din România.

Problematica acestor întâlniri a fost diversă și a acoperit subiecte extrem de importante care vizează dinamizarea implementării parteneriatului strategic cu România și realizarea unor demersuri stringente incluse în foaia de parcurs a Republicii Moldova în vederea depășirii crizei multiple cu care ne confruntăm în aceste vremuri complicate.

Delegația politică a Platformei Demnitate și Adevăr a avut întâlniri cu miniștri, senatori și cu prim-ministrul României, domnul Florin Cîțu.

Andrei Năstase și echipa Platformei DA au mulțumit României, poporului român și partenerilor pentru sprijin necondiționat.

În cadrul întâlnirii delegației Platformei DA cu premierul României, ne-am exprimat profunda recunoștință pentru sprijinul constant acordat pe parcursul mai multor ani Republicii Moldova de către statul român în domenii precum procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană; susținerea dezvoltării economice a Republicii Moldova, inclusiv prin lărgirea accesului la piața românească; simplificarea redobândirii cetățeniei române în rezultatul căreia au beneficiat sute de mii de cetățeni moldoveni; dotarea și echiparea mai multor instituții publice din Moldova; oferirea expertizei românești în mai multe domenii de politici publice, precum și pentru suportul necondiționat acordat statului nostru în ultimii doi ani, marcați de pandemia Covid-19, prin echipamente medicale, loturi de vaccin și alte contribuții semnificative.

Platforma DA este ferm convinsă că singura opțiune de modernizare pentru Republica Moldova este calea europeană, iar acest drum nu poate ocoli România. Mai mult, aceasta este opțiunea credibilă, onestă și sigură pentru cetățenii moldoveni.

Platforma DA și premierul Florin Cîțu au convenit asupra identificării unui mecanism viabil ca și cetățenii moldoveni să poată beneficia de resursele europene destinate modernizării.

Raportul integral poate fi citi mai jos:

“Am discutat cu domnul Florin Cîțu despre posibilitățile de extindere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pentru cetățenii Republicii Moldova, dat fiind faptul că România urmează să beneficieze din partea UE de un suport în valoare de peste 29 de miliarde în cadrul acestui Plan. Am convenit să identificăm un mecanism ca și cetățenii moldoveni să poată beneficia de aceste resurse destinate modernizării. Una din soluții ar fi elaborarea unui mecanism de accesare prin proiecte transfrontaliere, iar printre componentele PNRR care ar putea să reprezinte oportunități pentru Republica Moldova prin mecanisme transfrontaliere sunt sistemul național de gestionare a apei (apă și canalizare, irigații, desecări drenaje, lucrări de combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă etc), împădurirea României și protejarea biodiversității (pe segmentele de frontieră cu Republica Moldova), managementul deșeurilor și economie circulară; energie regenerabilă și eficiență energetică; Fondul de reziliență pentru localități la graniță cu Moldova; Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace din zona de frontieră. De fapt, practic, pe fiecare pilon al PNRR ar putea fi identificate oportunități pentru Republica Moldova: transformarea digitală; creștere inteligentă, durabilă și favorabilă a incluziunii; sănătate și reziliență economică, socială și instituțională; politici pentru generația următoare, copii și tineri etc.

În cadrul acestei întrevederi extrem de prolifice și sincere cu premierul român, domnul Florin Cîțu, am discutat mai multe subiecte ce țin de cooperarea Republicii Moldova cu UE, inclusiv despre perspectivele de a identifica modalități de acces la fondurile structurale ale UE prin intermediul parteneriatelor cu România.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu și reprezentanții Platformei DA au discutat despre interconectarea rețelelor de energie electrică și prioritățile de infrastructură

În cadrul întâlnirii cu Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-au discutat prioritățile de infrastructură în sectorul energetic ale României pe teritoriul Republicii Moldova, care reprezintă un potențial de mare interes pentru ambele părți. Ministrul Energiei a subliniat că ”dincolo de sentimentul de frăție, România este determinată să ofere susținerea sa efectivă Republicii Moldova în domeniul energetic, atât prin gazoductul deja construit pe direcția ”Iași-Ungheni-Chișinău”, cât și pe viitoarele rețele de energie electrică, care trebuie să asigure Republicii Moldova stabilite, independență și avantaje economice semnificative”. Independența reală a Republicii Moldova depinde de gradul de interconectare energetică cu România. Soluția problemei transnistrene este și ea parte a acestui proces.

Deputații Platformei DA și Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii au convenit asupra continuării parteneriatului strategic pe dimensiunea promovării valorilor istorice, culturale și artistice comune

La Ministerul Culturii, delegația Platformei Demnitate și Adevăr a discutat cu Ministrul Bogdan Gheorghiu subiecte ce țin de continuarea parteneriatului strategic existent dintre România și Republica Moldova pe dimensiunea promovării valorilor istorice, culturale și artistice comune, care fac parte din patrimoniul cultural european și mondial. Deputații Platformei DA au ridicat probleme legate de necesitatea reluării programelor de completare a fondurilor de carte românească în bibliotecile școlare și publice, sporirea gradului de interacțiune și cooperare cu instituțiile cultural-artistice, susținerea reciprocă a cărții editate în editurile din România și Republica Moldova la târgurile de carte, încurajarea mobilității culturale și alte subiecte esențiale pentru revitalizarea spațiului românesc în Republica Moldova.

În urma discuțiilor cu echipa Platformei DA, Ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Andrian Oros, a declarat că „România va acorda sprijinul Republicii Moldova pentru obținerea de fonduri europene structurale și conturarea unor programe speciale pentru fermierii mici.”

Am avut o întâlnire fructuoasă și cu ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Adrian Oros, în cadrul căreia au fost abordate aspecte ce privesc prioritățile și provocările în domeniul agriculturii din România și Republica Moldova, au fost punctate avantajele apartenenței la Politica Agricolă Comună și măsurile de sprijin acordate agricultorilor din cele două țări.

Am reiterat interesul sporit pentru expertiza și experiența României privind transformarea și modernizarea sectorului agroindustrial în perioada de preaderare la UE și evoluția acestuia în familia europeană, precum și pentru experiența românească ce ține de accesarea și valorificarea fondurilor europene pentru subvenționarea agricultorilor, protejarea pieței interne agroalimentare cu respectarea angajamentelor internaționale, promovarea alimentelor românești, susținerea specială pentru fermierii mici, introducerea cotei TVA reduse pentru întregul lanț valoric agroalimentar, dezvoltarea agriculturii ecologice etc.

Am convenit asupra intensificării colaborării cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sub aspectul elaborării proiectelor comune benefice fermierilor din Moldova. Ministrul Adrian Oros a specificat în acest context că „România va acorda sprijinul Republicii Moldova pentru obținerea de fonduri europene structurale și conturarea unor programe speciale pentru fermierii mici.”

Ministrul Român de Interne, domnul Lucian Bode, a remarcat că scurtă perioadă de timp în care Andrei Năstase a deținut funcția de ministru de interne a lăsat o bună amprentă în relațiile dintre Ministerele de Interne de pe cele două maluri ale Prutului.

De asemenea am avut o întâlnire cu Ministrul Român de Interne, domnul Lucian Bode, care a remarcat că scurtă perioadă de timp în care am deținut funcția de ministru de interne a lăsat o bună amprentă în relațiile dintre Ministerele de Interne de pe cele două maluri ale Prutului, prin asumarea cu transparență a mai multor proiecte care au apropiat, la nivel de principiu și acțiune, cele două instituții din Republica Moldova și România. Deschiderea pentru dezvoltarea de proiecte de colaborare concrete pe teme care au ținut de securitatea transfrontalieră, combaterea crimei organizate și eradicarea contrabandei a fost totală și asumată la detaliu. Tot atunci a fost demarată cu fermitate depolitizarea și profesionalizarea structurilor din cadrul Ministerului de Interne din Republica Moldova cu expertiză și suport european și românesc, iar efectele abordărilor s-au simțit imediat și peste Prut, și în România. În perioada iulie – noiembrie a anului 2019 contrabanda de la frontiera Republicii Moldova cu România a fost adusă la cele mai mici valori înregistrate din anul 2000, iar scăderea brutală a contrabandei cu țigarete a permis atragerea la bugetul de stat al României a unor sume de peste 500 milioane de euro, din taxe și impozite pe tutun și țigarete. În acea perioadă s-a dezvoltat și implementat a doua fază a Proiectului SMURD, așa încât astăzi echipajele românești au un areal de acțiune extins, de la Timișoara pâna la Nistru, iar acest lucru înseamnă salvarea vieților oamenilor aflați în situații critice.
Dialogul și colaborarea dintre România și Republica Moldova a permis formularea unor proiecte deosebit de necesare pentru instruirea comună a ofițerilor și subofițerilor din structurile celor două ministere, de la Chișinău și București. Domnul Ministrul Lucian Bode a asigurat delegația Platformei DA că proiectele bune demarate vor fi continuate și că România își dorește ca în stânga Prutului să existe parteneri de dialog deciși și pregătiți să asume direcții de acțiune comune pentru eradicarea corupției care compromite întregul ecosistem social și economic de pe ambele maluri ale Prutului. Lucian Bode a spus că „Statul român urmărește dezvoltarea de parteneriate corecte și necesare cu Republica Moldova, pe termen mediu și lung, parteneriate guvernate de transparență, credibilitate și predictibilitate în ceea ce privește asigurarea unui cadru legal și operațional în care securitatea cetățeanului să fie primordială. Principiile și valorile europene sunt imuabile și trebuie să stea și pe viitor la baza dialogului dintre structurile ministerelor de interne din România și Republica Moldova.”

Delegația Platformei DA a discutat la Parlamentul României despre căi de a construi poduri rezistente în timp și sinergii politice în beneficiul cetățenilor.

La Parlamentul României am avut un schimb eficient de păreri cu președinții Comisiilor de politică externă ale ambelor camere: Președintele Comisie Politică externă a Camerei Deputaților, Dna Biro Rozalia Ibolya și Președintele Comisiei Politică externă a Senatului, E.S. Titus Corlățean, precum și cu dnii Ben Ardelean și Andy CRISTEA. Am discutat elemente ale Parteneriatului strategic România și Republica Moldova, punctând căi de a construi poduri rezistente în timp și sinergii politice în beneficiul cetățenilor.

Ludovic Orban, Președintele Camerei Deputaților a reiterat că prin efortul Platformei DA, Republica Moldova va deveni un partener stabil și responsabil, care să livreze rezultat, urmând neabătut cursul integrării europene și bunăstării pentru toți cetățenii săi.

De asemenea Delegația politică a Platformei DA a avut o întâlnire călduroasă cu Președintele Camerei Deputaților din România, E.S. Ludovic Orban. Ne-am exprimat gratitudinea pentru sprijinul generos oferit de România cetățenilor moldoveni sub forma partidelor de vaccinuri transmise gratuit, echipamentelor medicale și materiale vitale pentru funcționarea instituțiilor spitalicești în pandemie și am remarcat faptul că oamenii văd acest sprijin și cunosc angajamentul profund pe care-l menține România în raport cu Republica Moldova.
Am menționat că după o perioadă de instabilitate și confuzie politică, Republica Moldova trebuie să reintre pe un făgaș al normalității, al reconstrucției democratice și instalării unui guvern credibil și competent. Acesta este scopul central pentru care se pune chezășie Platforma DA în lupta politică din Republica Moldova contra forțelor ostile cursului european și idealurilor naționale. Am exprimat convingerea și temerea noastră deopotrivă că o guvernare democratică în Republica Moldova fără Platforma DA este imposibilă. Alegerile parlamentare anticipate au menirea să asigure că viitorul Parlament va oferi o majoritate pro-europeană, națională, onestă și credibilă. Platforma DA este garanția unei guvernări democratice, proeuropene, fără hoți și corupți.
Președintele Camerei Deputaților ne-a dorit mult curaj și succes în eforturile politice pe care le întreprindem, subliniind că prin efortul Platformei DA, Republica Moldova va deveni un partener stabil și responsabil, care să livreze rezultat, urmând neabătut cursul integrării europene și bunăstării pentru toți cetățenii săi.

Andrei Năstase și echipa de consilieri ai Platformei DA au discutat cu Primarul Municipiului București, Nicușor Dan, astfel punându-se bazele unei colaborări de lungă durată pentru a implementa proiecte extrem de necesare pentru locuitorii Chișinăului.

Din delegația Platformei DA invitată la București de către partenerul nostru politic, Partidul Național Liberal, au făcut parte și consilieri municipali ai formațiunii. Iată de ce chiar printre primele întâlniri planificate au figurat cea de la Primăria Sectorului 6, după care, delegația Platformei DA a fost primită de Primarul Municipiului București, Nicușor Dan. Am discutat în cadrul acestei vizite câteva proiecte de dezvoltare urbană și cooperare cu partenerii noștri politici din Consiliile Municipiului București și am pus bazele unei colaborări de lungă durată pentru a implementa proiecte extrem de necesare pentru locuitorii capitalei noastre.
Consilierii municipali ai Platformei DA s-au întâlnit și cu reprezentanți ai Consiliului municipal din București. În cadrul întrevederii au fost puse în discuție subiecte privind dezvoltarea urbană, inclusiv proiecte importante pentru Chișinău. Astfel, consilierii municipali ai Platformei DA au scos în evidență câteva direcții pe care colaborarea cu colegii români ar fi extrem de necesară și benefică. Subiectele care au obținut susținerea și aprobarea plenară a consilierilor PNL de București vizează reconstrucția cimitirului și a Monumentului eroilor români, renovarea unui edificiu de învățământ abandonat și crearea unui liceu cu profil românesc, reconstrucția Teatrului Verde și reconstrucția unui pasaj subteran. Pe aceste subiecte fracțiunea Platformei DA din CMC va înainta în curând proiecte de decizie pentru inițierea studiilor de fezabilitate. Acestea fiind aprobate și realizate, se va intra în etapa a doua, când consilierii Platformei DA vor continua discuțiile cu consilierii din București într-un format mai larg și vor dezbate subiectul alocării de surse financiare necesare.

În cadrul întrevederilor am subliniat că faptele noastre demonstrează că suntem prietenii și partenerii pro-europeni ai României, iar asumarea acestor principii este esențială pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre. Platforma DA este unul dintre partenerii alături de care pot fi construite proiecte utile pentru comunitățile noastre, pentru cetățeni. Parcursul european al Republicii Moldova este strâns legat de România, iar buna noastră colaborare cuprinde, în mod obligatoriu, asumarea unor proiecte comune în ceea ce privește întreaga problematică de securitate socială și economică din spațiul comun, istoric și cultural, căruia aparținem cu toții.”

Citește și: În plină campanie electorală, Ambasadorul român a fost la CC. Manole: “L-am informat despre competențele Curții”

Total
0
Shares

Pentru abonare la canalul nostru de pe Telegram, click aici!

Total
0
Share