Alte știri

Victimele violenței în familie vor beneficia de mai mult suport din partea statului

Pinterest LinkedIn Tumblr

Parlamentul a votat ieri, în lectură finală, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce ţin de prevenirea şi combaterea violenţei în familie, transmite Telegraph.md

Având în vedere amploarea și impactul negativ al fenomenului violenței în familie, au fost operate modificări la cadrul legislativ în domeniu, racordate la standardele internaționale din domeniu, în particular la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), semnată de Republica Moldova la data de 6 februarie 2017.

Printre cele mai importante prevederi ale proiectului, enumerăm: consolidarea şi eficientizarea mecanismului de raportare de către profesionişti a cazurilor de violență în familie și a referirii victimelor către servicii specializate; includerea expresă a măsurilor de restricție de urgență, pasibile de aplicare de către organul de poliție, în circumstanțele care impun eliberarea ordinului de restricție de urgență în privința agresorului; accesibilitate sporită la serviciile de asistență juridică garantată de stat pentru victimele violenței în familie și a violenței sexuale, de la etapa depunerii plângerii; obligativitatea agresorului de a participa la programe de reducere a comportamentului violent, în toate cazurile de condamnare pentru violență în familie.

Noile reglementări aprobate reprezintă un pas important în perfecționarea și ajustarea legislației din domeniu, care vor contribui la diminuarea efectelor fenomenului violenţei în familie şi vor asigura sporirea gradului de protecție a victimelor, precum și asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale acestora.

Citește și: INSP vine cu recomandări către cetățeni privind violența în familie

loading...

Comments are closed.