Alte știri

Mai multe terenuri pentru construcţii din Chişinău, scoase la vânzare. Care sunt regulile de participare

Pinterest LinkedIn Tumblr

Agenţia Proprietăţii Publice (APP) a anunţat desfăşurarea unei licitaţii cu strigare pentru privatizarea bunurilor proprietate de stat pentru data de 4 noiembrie, ora 10:00, transmite Telegraph.md, cu referire la TVR.md

Potrivit anunţului, la licitaţie sunt scoase mai multe terenuri pentru construcţii, amplasate la diferite adrese din Chişinău, a căror valoarea depăşeşte cumulativ 60 de milioane de lei.

Conform informaţiilor, sunt expuse pentru licitare următoarele bunuri:

Complex de bunuri: construcţie, 854 m2 şi teren pentru construcţii, 0,4181 ha (mun. Chişinău, or. Codru, str. Vierului f/n) la preţul iniţial de vânzare 5.500.000 lei;
Bun imobil, 0,0868 ha (teren pentru construcţii), mun. Chişinău, str. Vasili Dokuceaev, 38/1 la preţul iniţial de vânzare 3.000.000 lei;
Bun imobil, 6,1304 ha (teren pentru construcţii), mun. Chişinău, str. Pădurii, 26/1 la preţul iniţial de vânzare 50.000.000 lei ;
Bun imobil, 0,0725 ha (teren pentru construcţii), mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 la preţul iniţial de vânzare 1.500.000 lei ;
Bun imobil, 0,1994 ha (teren pentru construcţii), mun. Chişinău, or. Codru, str. Cramei, 10 la preţul iniţial de vânzare 2.000.000 lei ;
Bun imobil, 0,7105 ha (teren pentru construcţii cu număr cadastral 0100313393), mun.Chişinău, str.M.Sadoveanu, 40 la preţul iniţial de vânzare 6.500.000 lei.
La licitaţii pot participa:

persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
persoane fizice şi juridice străine cu capital social integral privat, apatrizi în conformitate cu legea;
asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b).
Persoanele interesate urmează să prezinte, până la 3 noiembrie, ora 16:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului 136/2009.

La cerere se vor anexa:

în cazul persoanelor juridice autohtone – extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice şi de pe situaţiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă prezentate Direcţiilor teritoriale a Biroului Naţional de Statistică, autentificate de conducător;
în cazul persoanelor juridice străine – copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice şi situaţiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă, legalizate în modul stabilit;
în cazul persoanelor fizice – copia de pe buletinul de identitate;
în cazul participării prin reprezentanţi, procura eliberată în ordinea stabilită de lege;
documentul de plată privind achitarea acontului în mărime de 10% de la preţul iniţial de vânzare al bunului expus la licitaţie şi a taxei de participare la licitaţie.
Pentru participare la licitaţii, persoanele juridice din Republica Moldova, persoanele fizice şi juridice străine, apatrizii achită taxa de participare în mărime de 5.000 lei, persoanele fizice din Republica Moldova – 2.000 lei.

În cazul, în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor bunuri, acontul se va achita pentru fiecare bun în parte. Acontul câştigătorului licitaţiei este inclus în preţul bunului procurat.

Licitaţia se va desfăşura la 4 noiembrie, ora 10:00 pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, Casa Guvernului.

Republica Moldova marchează Săptămâna Verde Europeană 2020

loading...

Comments are closed.